top of page

Privatumo politika

 

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 

  • Interneto svetainei www.ltas.lt administruoti;

  • Jūsų naršymo patirčiai gerinti;

  • Rinkodaros ir kontaktiniais tikslais Asociacija renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros ir kontaktiniais tikslais yra išreiškiami pažymint atitinkamą laukelį varnele.

  • trečiosioms šalims suteikiant statistinę, nuasmenintą informaciją apie mūsų vartotojų įpročius.

 

Kokie asmens duomenys tvarkomi:

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

  • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);

  • informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius t.y. asmens vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Duomenų tvarkymo laikas

Valdytojas turi teisę tvarkyti asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia aukšiau numatytiems tikslams pasiekti. Atsižvelgiant į teisinį duomenų tvarkymo pagrindą, tai bus tol, kol duomenų subjektas atšaukia sutikimą (taikoma duomenims, tvarkomiems sutikimo pagrindu) pvz. naujienlaiškio gavimas.

 

Duomenų perdavimas

Iš Duomenų subjekto gaunama informacija, be teisėto pagrindo, negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus:
Laikydamasis visų duomenų saugumo garantijų, valdytojas gali perduoti duomenų subjekto asmens duomenis kitiems subjektams, įskaitant:
subjektams, kurie tvarko duomenis valdytojo vardu, pvz., atstovai, techninių paslaugų teikėjai ir konsultavimo paslaugų teikėjai.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas suteikia teisę Asociacijai rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti duomenų subjekto Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje, o taip pat duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Asociaciją dėl klausimų, susijusių su duomenų subjekto duomenų tvarkymu, t. y. turimos šios teisės:
•    teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
•    teisę susipažinti su duomenimis;
•    teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
•    teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
•    teisę apriboti duomenų tvarkymą;

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Asociaciją duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu: lta@ltas.lt

 

Asociacija, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 10 d.d. nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Asociacija pasilieka teisę peržiūrėti ir keisti šią Privatumo politiką.

bottom of page