LT | EN

Projektai

image

Draugai

imageLTA narių Top 5

image

image

image

image

image

Asociacijos funkcijos

  • rengti specialistų konferencijas programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti;
  • sudaryti sąlygas turizmo specialistų kvalifikacijos kėlimo gerinimui, mokymuisi ir stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje;
  • ruošti pasiūlymus Vyriausybei bei atitinkamos srities institucijoms ir dalyvauti sprendžiant ūkio šakų, darančių įtaką turizmo įmonių veiklai, problemas;
  • skelbti konkursus, skirti savo premijas, ruošti, siūlyti ir aktyviai dalyvauti aptariant įstatymų bei kitų norminių aktų projektus, turinčius poveikį turizmo vystymui;
  • leisti savo periodinius ir vienkartinius leidinius, informacinius biuletenius ir prospektus moksline - technine, turistine bei asociacijos veiklos tematika, skelbti konjunktūrines apžvalgas;
  • padėti asociacijos nariams gauti jiems reikiamą naudingą informaciją, reklamuoti savo veiklą bei produkciją;
  • atstovauti savo nariams atitinkamose tarptautinėse organizacijose;
  • steigti nuolatines bei laikinąsias specialistų (konsultantų, ekspertų) grupes aktualiems klausimams spręsti.


Detaliau asociacijos veikla pateikiama tam skirtose mūsų svetainės dalyse.