LT | EN

Projektai

image

Draugai

imageLTA narių Top 5

image

image

image

image

image

Mokymai

 

Kviečiame registruotis į gidų kursus!
  Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2 str. 6 p. : Gidas – teisės aktų numatytus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia  specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves.
  Remiantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 9 str. 2 p. nuostatomis: Gido profesinė kvalifikacija suteikiama aukštąjį išsilavinimą turintiems  asmenims, išklausiusiems ne trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą, kuris apima ekskursijų rengimo ir vedimo  metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas, ir išlaikiusiems praktinį  ekskursijų vedimo egzaminą.
 Gidų kursų metu vykdamos pažintinės ir mokomosios ekskursijos į Trakus, Medininkus, Kernavę ir Kauną.
 Teorinės  paskaitos vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18.00 iki 20.15 val.
 Praktinės paskaitos vyksta pagal sudarytą grafiką – savaitgaliais.
 Kursų pradžia – 2016 m. spalio 4 d.
 Vieta: Vilnius
 Kaina: 250.00 EUR 
 Registracija el. paštu lta@ltas.lt arba mob. tel. +370 6 8758920

LTA gidų kursai

Kviečiame registruotis į gidų kursus!


  Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2 str. 6 p. : Gidas – teisės aktų numatytus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia  specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves.


  Remiantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 9 str. 2 p. nuostatomis: Gido profesinė kvalifikacija suteikiama aukštąjį išsilavinimą turintiems  asmenims, išklausiusiems ne trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą, kuris apima ekskursijų rengimo ir vedimo  metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas, ir išlaikiusiems praktinį  ekskursijų vedimo egzaminą.


 Gidų kursų metu vykdamos pažintinės ir mokomosios ekskursijos į Trakus, Medininkus, Kernavę ir Kauną. Didelį dėmesį skiriame UNESCO paveldo objektams.


 Teorinės  paskaitos vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18.00 iki 20.15 val.

 Praktinės paskaitos vyksta pagal sudarytą grafiką – savaitgaliais.

 Kursų pradžia – 2017 m. spalio 3 d.
 Vieta: Vilnius
 Kaina: 260.00 EUR 
 Registracija el. paštu lta@ltas.lt arba mob. tel. +370 6 8758920

 

PROJEKTAS "PROVERŽIS"

Lietuvos turizmo asociacija kartu su 14 partnerių įgyvendina projektą „Vadovų ir specialistų kompetencijų, didinančių įmonės konkurencingumą, ugdymas“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-079 pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse“.

Projekto pradžia: 2013-08-01

Projekto pabaiga: 2015-01-31

Projekto partneriai:

1)      Uždaroji akcinė bendrovė „Abuva“

2)      UAB „Baltic Master“

3)      UAB „Brum“

4)      UAB „Eliuda“

5)      UAB „Fornestas“

6)      UAB „Irmusta“

7)      Uždaroji akcinė bendrovė „Lorna“

8)      UAB „Mirosta“

9)      UAB „NS2“

10)  UAB „Refra“

11)  Uždaroji akcinė bendrovė „Senasis Medvėgalis“

12)  UAB „Tauraplastas“

13)  Uždaroji akcinė bendrovė „Vildika“

14)  Uždaroji akcinė bendrovė „Villon“

Projekte planuojama apmokyti 337 įmonių darbuotojus iš 14 projekte dalyvaujančių partnerių.

Projekto biudžetas: 2 206 419, 00 Lt.

Projekto esmė ir tikslas:

Projektas „Vadovų ir specialistų kompetencijų, didinančių įmonės konkurencingumą, ugdymas“ yra skirtas prekių ir paslaugų eksportą vykdančių įmonių darbuotojų ir vadovų mokymui. Projektu siekiama keliant darbuotojų specialiąsias kompetencijas skatinti įmonių eksporto plėtrą, didinti įmonių veiklos efektyvumą kuriant didesnę pridėtinę vertę. Pagrindinė priemonė šiam tikslui pasiekti yra tinkama darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos būtinos plečiant eksportą bei pritraukiant turimus ir naujus užsienio klientus. Šiuo metu Lietuvos įmonės susiduria su tokiomis problemomis kaip darbuotojų kaita, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, per mažas darbo našumas, aukšta gaminių ir paslaugų savikaina ir kt. Tai nesudaro įmonėms palankių sąlygų konkuruoti užsienio rinkose. Įgyvendinus numatytas projekto veiklas bus sukurtos esminės prielaidos darbo našumo didinimui, gaminių ir paslaugų eksporto plėtrai, naujų rinkų paieškai, pelningesnėms veikloms kuriančioms didesnę pridėtinę vertę ir skatinančioms verslo plėtrą tarptautiniu mastu. Įgyvendinant šį projektą siekiama apmokyti esamus darbuotojus, investuojant į svarbiausią įmonės turtą – žmogiškuosius išteklius. Projektu numatoma kelti dalyvaujančių įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, gilinti žinias bei tobulinti gebėjimus, kad darbuotojai ir pačios įmonės galėtų lengviau prisitaikyti prie rinkos poreikių, o priimant naujus darbuotojus būtų skatinamas gyventojų užimtumas, dalyvavimas darbo rinkoje bei stiprinama socialinė aprėptis. Taip pat didinti darbuotojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, kuriant kokybiškas darbo vietas.

Projekto veiklos:

  • Aukščiausio lygio vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai (Verslo įmonės strategijos sukūrimas ir įdiegimas, Rinkodaros planavimo ir valdymo procesas, Gamybos ir paslaugų kokybės valdymas (pagal Leen ir TOC),
  • Viduriniosios grandinės vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai (Projektų valdymo, komunikavimo, vadovavimo, pardavimų),
  • Specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymai (Finansų ir apskaitos padalinio darbuotojų profesinės kvalifikacijos, personalo padalinio darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įmonės administracijos personalo, pardavėjų, specialistų dirbančių su spec. technika),
  • Specifinių sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymai (Maitinimo paslaugų sferos darbuotojų, Viešbučių administravimo, Namų statybos darbuotojų, Reabilitacijos darbuotojų, Profesinės kalbos),
  • Įmonių darbuotojų bendrųjų įgūdžių tobulinimo mokymai bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo mokymai.

 

Projekto vadovė Jolanta Puzienė

+370 672 00234

vadovas.proverzis@gmail.com

 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

Skelimas nr. 3

Skelbimas apie sudarytą sutartį:

Pirkimo pavadinimas

Mokymų paslaugų pirkimas (2014 metai)

Sudaryta sutartis (data)

2014-02-17 sudarytos sutartys dėl 1 dalies ir dėl 2 dalies

Sudaryta sutartis su

UAB „Nepriklausomų verslo konsultantų grupė“

Sutarties kaina

1 dalyje – 75200,00 Lt

2 dalyje - 17880,00 Lt

Subrangovų pasitelkimas

nenumatoma

 

Kontaktinis asmuo: Projekto vadovė Jolanta Puzienė,

El.p. vadovas.proverzis@gmail.com, tel.: +37067200234

 

Skelbimas nr. 2

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją:

Pirkimo pavadinimas

Mokymų paslaugų pirkimas (2014 metai)

Nustatytas laimėtojas

UAB „Nepriklausomų verslo konsultantų grupė“

Sutarties numatoma kaina, Lt

1 dalyje – 75200,00 Lt

2 dalyje - 17880,00 Lt

Laimėtojo pasirinkimo priežastys

Mažiausia kaina

Subrangovų pasitelkimas

nenumatoma

 

Kontaktinis asmuo: Projekto vadovė Jolanta Puzienė,

El.p. vadovas.proverzis@gmail.com, tel.: +37067200234

 

Skelbimas nr. 1

Skelbimas apie pradedamą pirkimą:

Pirkimo pavadinimas

Mokymų paslaugų pirkimas (2014 metai)

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo argumentas

Apklausa (mažos vertės pirkimas)

 

Kontaktinis asmuo: Projekto vadovė Jolanta Puzienė,

El.p. vadovas.proverzis@gmail.com, tel.: +37067200234